Linköpings kommun

Vänsterpartiet i Linköpings kommun

Vänsterpartiet Linköping finns representerat inom kommunen och fullmäktige med Jessica Eek (gruppledare), ytterligare två ordinarie ledamöter av kommunfullmäktige Ulla Nilsson och Eva Lindblad samt ersättare Elisabet Strömfelt och Emil Broberg där vi aktivt agerar parlamentariskt för att driva på utvecklingen mot ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Förtroendevalda

Jessica Eek: Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige.
Ulla Nilsson: Ledamot i kommunfullmäktige.
Eva Lindblad: Ledamot I kommunfullmäktige.

Elisabet Strömfelt: Ersättare i kommunfullmäktige.
Emil Broberg: Ersättare i kommunfullmäktige.

Klara von Eckardstein: Nämndeman
Gustav Andréasson: Nämndeman