Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet i Linköpings kommun

Vänsterpartiet Linköping finns representerat inom kommunen och fullmäktige med Jessica Eek (gruppledare), ytterligare två ordinarie ledamöter av kommunfullmäktige Eva Lindblad och Elisabet Strömfelt samt ersättare Kent Johansson och Emil Broberg där vi aktivt agerar parlamentariskt för att driva på utvecklingen mot ett mer rättvist och jämställt samhälle.


Jessica Eek
: Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige.
Eva Lindblad: Ledamot I kommunfullmäktige.
Elisabet Strömfelt: Ledamot i kommunfullmäktige.

Kent Johansson: Ersättare i kommunfullmäktige.
Emil Broberg: Ersättare i kommunfullmäktige.

Nedan följer motioner som Vänsterpartiet Linköping lagt till kommunfullmäktige.

Motioner till kommunfullmäktige 2016

 1. Utöka rätten till förskola (Jessica Eek, Ulla Nilsson, Eva Lindblad)

Motioner till kommunfullmäktige 2015

 1. Ge fler tillgång till kommunala handlingar (Jessica Holmqvist, Ulla Nilsson och Eva Lindblad)

Motioner till kommunfullmäktige 2014

 1. Satsa mer på solkraft (Kerstin Sagström och Monica Ericsson)
 2. Skrivarskola inom den kommunala kulturskolan (Eva Lindblad)
 3. Ta tillbaka äldreomsorgen (Elisabet Strömfelt och Jessica Holmqvist)
 4. Jämställd och jämlik snöröjning (Eva Lindblad, Ulla Nilsson)
 5. Handlingsplan för att anställa fler med funktionsnedsättning (Eva Lindblad, Jonas Hasselqvist)
 6. Ge barn i ekonomiskt utsatta hushåll rätt till fritidsaktiviteter (Elisabet Strömfelt och Eva Lindblad)
 7. Inför ett maxtak i Linköpings förskolor (Elisabet Strömfelt, Gunilla Nylund och Kerstin Sagström)
 8. Erbjud en kurs i feministiskt självförsvar (Eva Lindblad)
 9. En handlingsplan för att öka mäns uttag av föräldradagar (Eva Lindblad och Jonas Hasselqvist)
 10. Fler genuspedagoger i skola och förskola (Monica Ericsson och Jessica Holmqvist)
 11. Motion om klimatanpassning av Linköpings kommun (Kerstin Sagström, Erica Friberg och Monica Ericsson)
 12. Utveckla ett traineeprogram och inrätta traineeanställningar för blivande socionomer i Linköpings kommun (Kerstin Sagström, Eva Lindblad och Jessica Holmqvist)

Motioner till kommunfullmäktige 2013

 1. Egen tid inom äldreomsorgen (Monica Ericsson)
 2. Satsa mer på idrott i grundskolan (Kerstin Sagström och Monica Ericsson)
 3. Bygg nya resecentrum med solpanelstak (Kerstin Sagström och Monica Ericsson)
 4. Hög tid för rätt till heltid i Linköpings kommun (Monica Ericsson)
 5. Inrätta en gör-det-själv-verkstad för cyklar (Kerstin Sagström och Eva Lindblad)
 6. Sätt upp displayer som visar luftkvalitén i Linköpings kommun (Kerstin Sagström och Monica Ericsson)

Motioner till kommunfullmäktige 2012

 1. Medborgarkontor i Berga (Kerstin Sagström)
 2. Sätt upp displayer för att visa luftkvalitet (Kerstin Sagström, Monica Ericsson)
 3. En välfärd fri från kommersiella intressen (Emil Broberg, Elisabet Strömfelt)

Motioner till kommunfullmäktige 2011

 1. Förebyggande insatser inom Kommunrehabs verksamhet (Per Ström)
 2. Få fler att cykla (Kerstin Sagström, Monica Ericsson)

Motioner till kommunfullmäktige 2010

 1. Aktiv fritid för alla barn (Emil Broberg, Monica Ericsson)
 2. Mer progressiv barnomsorgsavgift (Emil Broberg, Monica Ericsson)
 3. Barnperspektiv i alla kommunala beslut (Emil Broberg, Monica Ericsson)
 4. Kartlägg kunskapsskillnader i Linköpings skolorna (Emil Broberg, Monica Ericsson)
 5. Garantera avgiftsfri skola (Emil Broberg, Monica Ericsson)